NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show client ? Použití: show client Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo klienta. Název klienta. Část názvu klienta. Například: show client show client 2 show client microsoft* show client /v show client 2 /p show client microsoft* /p

NETSH / DIAG / SHOW / CLIENT

netsh diag show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny síťové klienty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/client.htm

0.062

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regetit?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /