NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show client ? Použití: show client Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo klienta. Název klienta. Část názvu klienta. Například: show client show client 2 show client microsoft* show client /v show client 2 /p show client microsoft* /p

NETSH / DIAG / SHOW / CLIENT

netsh diag show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny síťové klienty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/client.htm
0.077

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /