NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry NAT. set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm
0.218

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Modify the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /