NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry NAT. set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm
0.108

Wie kann ich meine Telekom Sprach-Box einschalten, bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Aero?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /