NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota tcptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování TCP. udptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování UDP. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují k NAT. error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT. warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT. info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT. Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT. Příklad: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.124
16042

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben!

 /

Was ist ein Pixel?

 /

Can I find the Wallpapers directory in Windows-10?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

What is the difference between region and language settings?

 /

Delete Amazon article "last viewed in history"!

 /

Eine Remote Desktop Verknüpfung oder am Start Menü als Kachel!

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /