NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota tcptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování TCP. udptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování UDP. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují k NAT. error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT. warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT. info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT. Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT. Příklad: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.218
16042

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Wie kann ich beim ZEN 100 von Creative Labs die Videos anschauen, bzw. welches Video Format/Codec?

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste!

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Help, the PDF scan on Windows is no longer possible, why?

 /