netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota tcptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování TCP. udptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování UDP. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují k NAT. error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT. warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT. info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT. Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT. Příklad: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmění globální parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.14
16042

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

Can I customize the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?

Defender slows down the development of applications, programs and APPs!

Funktioniert bei Windows 11 der Verzeichnis Ausdruck ohne Probleme?

Lokale Gruppenrichtlinien zurücksetzen unter Windows 11, 10, ... über cmd.exe!

Fix insufficient space on drive C in Windows 10/11!(0)