NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.202
21159

Update thumbnails in Windows 11 or 10 Explorer!

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 11/10!

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10/11!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, disable)?

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Windows 11 Notepad in the start menu!

 /

Disable automatic drive defragmentation in Windows 11, 10, ...!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Activate transparency effects under Windows 11, but how!

 /