NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm

0.109

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /