NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.14
21159

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Donate via PayPal Problem, why?

 /

Ähnliche oder identische Bilder finden unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What is a search history?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Wozu die PNG Funktion beim Photo Resizer?

 /