NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Kullanım: show ifconfig [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını gösterir. Örnek: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras ipx set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaºmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.156
19728

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Verwenden von Batchdatei Datei zum Starten von mehreren Programmen!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

What do the letters in the Attributes column mean, such as: A, HS, R or RHSA?

 /

How can I reduce the size of the images from Windows 11, 10, ... Explorer?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Quickly paste often used text om Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Why the PNG function in the Photo Resizer?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Ist Bing nicht die bessere Suchmaschine im Internet?

 /

Windows 11 analog clock on the desktop - this is how it works!

 /

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

 /