netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Kullanım: show ifconfig [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını gösterir. Örnek: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras ipx set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaºmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.124
19728

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Startbildschirm, Layout, Gitter anpassen?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Das System Vollzugriff Administrator-Konto bei Windows 7 aktivieren?

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

Wie kann ich die eigene Unterschrift als Bild-Datei speichern?

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Nach dem Speichern in PDF nicht automatisch öffnen?

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /