netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Kullanım: show ifconfig [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını gösterir. Örnek: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras ipx set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaºmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.265
19728

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 10 / 8.1?

 /

Was bedeutet Anzahl der Pings pro Host in TraceRouteOK?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Erstellen eines Systemwiederherstellungspunkts unter Windows-10, wie?

 /