netsh routing ip - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. autodhcp - `netsh routing ip autodhcp' içeriğinde yapılan değişiklikler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dnsproxy - `netsh routing ip dnsproxy' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. igmp - `netsh routing ip igmp' içeriğinde yapılan değişiklikler. nat - `netsh routing ip nat' içeriğinde yapılan değişiklikler. ospf - `netsh routing ip ospf' içeriğinde yapılan değişiklikler. relay - `netsh routing ip relay' içeriğinde yapılan değişiklikler. reset - IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar. rip - `netsh routing ip rip' içeriğinde yapılan değişiklikler. routerdiscovery - `netsh routing ip routerdiscovery' içeriğinde yapılan değişiklikler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. update - Bir arabirimdeki oto statik yolları güncelleştirir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP

netsh routing ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
IPv6-in-IPv4 noktadan noktaya tüneli oluşturur.
netsh routing ip rip show neighbor
RIP eş istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip.htm
0.14
15122

Wie entferne ich die Ameisen von meinem Windows Desktop PC?

 /

Wann kann man Windows-9 downloaden und testen, wann gibt es die erste Version auf Deutsch?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

MS Office 365 mit Freunden und Familie teilen, wie?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

Steam Spiele werden verzögert gestartet beim synchronisieren mit Steam-Cloud!?

 /