NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add boundary - Bir arabirim üstüne çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. add filter - Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler. add interface - Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. add persistentroute - Kalıcı statik bir yol ekler. add preferenceforprotocol - Bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih düzeyi ekler. add rtmroute - Kalıcı olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. add scope - Bir çok noktaya yayın kapsamı ekler.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleºtirmek için gereken parametreleri gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.077

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Was kann man tun damit der PC nicht ständig ausgeht!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /