NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add boundary - Bir arabirim üstüne çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. add filter - Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler. add interface - Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. add persistentroute - Kalıcı statik bir yol ekler. add preferenceforprotocol - Bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih düzeyi ekler. add rtmroute - Kalıcı olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. add scope - Bir çok noktaya yayın kapsamı ekler.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleºtirmek için gereken parametreleri gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.109

Win-7 32-Bit auf x64 (64-Bit) aktualisieren (upgraden). Geht das?

 /

Papierkorb auf der Desktop-Taskleiste in Windows 8.1 / 10 als Drag und Drop Funktion!

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10 bei Laptops und PCs?

 /

Remotedesktop und die Tastaturbefehle mit Beispielen?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /