NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add boundary - Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. add filter - Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu. add interface - Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie. add persistentroute - Dodaje trwałą trasę statyczną. add preferenceforprotocol - Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. add rtmroute - Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt. add scope - Dodaje zakres multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.171

Open the location of an Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

What is it Printer queue?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Löschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /