NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add boundary - Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. add filter - Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu. add interface - Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie. add persistentroute - Dodaje trwałą trasę statyczną. add preferenceforprotocol - Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. add rtmroute - Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt. add scope - Dodaje zakres multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm

0.077

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Wie kann ich Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /