NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add boundary - Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. add filter - Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu. add interface - Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie. add persistentroute - Dodaje trwałą trasę statyczną. add preferenceforprotocol - Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. add rtmroute - Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt. add scope - Dodaje zakres multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.249
14551

Gadgets Windows 10?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Change or Set a new password under Windows 10!

 /

Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Was ist Invisalign?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Neues Kennwort setzen unter Windows 10!

 /

Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /