NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Sposób użycia: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]liczba całkowita] [[metric=]liczba całkowita] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Etykieta Wartość dest - Adres docelowy dla określonej trasy. mask - Maska podsieci dla adresu docelowego. name - Interfejs, do którego trasa ma zostać dodana. nhop - Następny przeskok dla trasy. Dla tras w interfejsach typu point-to-point ta wartość nie jest wymagana. proto - Jedna z następujących wartości: static: wyzwala połączenie z wybieraniem numeru na żądanie (domyślne) nondod: nie wyzwala połączenia z wybieraniem numeru na żądanie preference - Preferencja dla trasy. metric - Metryka dla trasy. view - Jedna z następujących wartości: unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci w przypadku emisji pojedynczej multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci w przypadku multiemisji both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno w przypadku multiemisji, jak i emisji pojedynczej (wartość domyślna) Uwagi: dodaje stałą trasę statyczną do określonego interfejsu. Przykłady: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje trwałą trasę statyczną. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Dodaje trwałą trasę statyczną. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.14
17479

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

Marge scans under Windows into a single PDF file!

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Was bitteschön ist das XPS von Windows-7/8.1/10/11?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?

 /

Access Google Services from the command prompt using command lines!

 /

What is a USB stick?

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

What is a special character?

 /