NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Bruk: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]heltall] [[metric=]heltall] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen for den angitte ruten. mask - Nettverksmasken for måladressen. name - Grensesnittet der ruten skal legges til. nhop - Det neste hoppet for ruten. For rutere over punkt-til- punkt-grensesnitt er denne verdien unødvendlig. proto - En av følgende verdier: static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing (standard). nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing. preference - Foretrukkenheten for ruten. metric - Metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Route er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Route er bare gyldig for multicast-trafikk both: Rute er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard). Kommentarer: Legger en fast statisk rute til det angitte grensesnittet. Eksempler: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - kommando Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.171
16730

What is a timer?

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, how to?

 /

Microsoft Surface Pro Soundkarte defekt, was kann ich machen?

 /

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

Q-Dir Columbian Espanol Short Help!

 /

Neuerungen in Microsofts Windows 11, dem neuem Betriebssystem!

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Die Desktop Symbole unter Windows 10 und 11 organisieren!

 /

Can I turn off auto tips, messages and Adds in Windows 10/11?

 /

Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)!

 /