netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Bruk: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]heltall] [[metric=]heltall] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen for den angitte ruten. mask - Nettverksmasken for måladressen. name - Grensesnittet der ruten skal legges til. nhop - Det neste hoppet for ruten. For rutere over punkt-til- punkt-grensesnitt er denne verdien unødvendlig. proto - En av følgende verdier: static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing (standard). nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing. preference - Foretrukkenheten for ruten. metric - Metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Route er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Route er bare gyldig for multicast-trafikk both: Rute er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard). Kommentarer: Legger en fast statisk rute til det angitte grensesnittet. Eksempler: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - kommando Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.186
16730

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Cmd.exe Alternative in oranger Farbe unter MS Windows 10!

 /

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /