NETSH - Windows XP/2000

netsh ras ipx set access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Angir om IPX-nettverkstrafikk fra en klient skal videresendes til nett- verkene som RAS-serveren er koblet til. mode - hvilken tilgangstype som skal gis ALL - klienter vil ha tilgang til RAS-serveren og alle nettverk den er koblet til. SERVERONLY - klienter vil bare ha tilgang til RAS-serveren.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - kommando Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add dhcpserver
Legger til DHCP-servere i den globale listen over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.312
15728

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

In der Windows 10 Eingabeaufforderung cmd.exe Transparenz aktivieren und anpassen!

 /

Wie kann man den Master Boot Record bei Windows-XP wiederherstellen?

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Turn off Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /