netsh ras - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". add - Legger elementer til i en tabell. appletalk - Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh ras ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh ras ipx". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: aaaa appletalk ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.203
12498

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Unterschied Administrator zu Systemadministrator unter Windows?

 /

Startbildschirm, Layout, Gitter anpassen?

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

CMD Befehle um die Energieeinstellungen unter Windows zu Steuern, mit Beispielen?

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /