NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". add - Legger elementer til i en tabell. appletalk - Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh ras ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh ras ipx". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: aaaa appletalk ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.14
12498

The difference between software for free and freeware?

 /

Preview the PDF output file!

 /

What means Windows Ten?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How to create a Diagonal Text in Word!

 /

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Bilder markieren!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Can I enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Where can I find documents on Windows?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /