NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". add - Legger elementer til i en tabell. appletalk - Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh ras ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh ras ipx". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: aaaa appletalk ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.203
12498

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the customizes?

 /

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /