NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.171
13750

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

Delete registry values ​​and complete directorys under Windows 10 and Server!

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

The MiniBrowserOK!

 /

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /