NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.171
13750

Can I distribute Corona to my friends!

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

What is auto completion?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

Die Stop Uhr auf Windows 10!

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

Kann ich einen Kommentar zu den Fotos hinzufügen!

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

This file can not be deleted!

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /