NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.077

Kann man das Gast-Konto für Gastzugänge unter Windows-8.1 / 10 aktivieren!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Windows-7 Autoupdate hängt, kein Upgrade möglich, hilfe?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /