NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm

0.077

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Restore Desktop Icons Problem in DesktopOK and Overwrite!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Kann ich x86 Anwendung bei einem x64 Prozessor einsetzen?

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

How to switch tabs in the Win 8/8.1 Internet Explorer start (metro) screen app?

 /