NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set accounting - Nastaví zprostředkovatele účtování. set acctserver - Nastaví vlastnosti serveru účtování. set authentication - Nastaví zprostředkovatele ověřování. set authserver - Nastaví vlastnosti serveru ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.077

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10/8.1/7?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10/8.1/7?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /