NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.186
16650

Rechtschreibprüfung in Chrome aktivieren, aber wie?

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Gibt es in Windows 10 ein Speicherdiagnosetool für RAM, ist so etwas möglich?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

What is AC DC?

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Wie kann ich bei Windows 8.1 u. 10 erkennen, ob ich Windows x32/x86, oder x64 Edition habe?

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /