netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.327
16650

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Schriften drucken mit Druck- und Vorschaufunktion!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Herunterfahren, Standby, Ausschalten, Neustart, Ruhezustand, am OS Verhindern!

 /

File and Files?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

I would like to see the full name of the directory in the tab!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /

Ein eigenes Thema in Q-Dir für Windows einstellen!

 /