NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.217
16650

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

How does the reading out of the texts work with this program?

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10/11 bei Laptops und PCs?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows 11, 10, ..., wozu, warum!

 /

Windows 7 ESU costs German taxpayers 800,000 euros!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Windows 10 / 11 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

How do I know if I'm running Windows 8.1 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!

 /

How do I change the logon screen background from Windows 10/11?

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /