NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server for kontobehandling. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) messages om kontobehandling av-/på-meldinger skal sendes.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - kommando Angir egenskaper for en kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilterinformasjon.
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.
netsh routing ipx sap set filter
Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir egenskaper for en kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.25
16708

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows, wozu, warum!

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Ausdrucke aus dem Windows Explorer machen, aber wie?

 /

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Portabler Einsatz vom Prozess-Killer unter Windows 10, 8.1, .. und MS Server!

 /

Öffnen der erweiterten Systemeinstellungen in Windows 10 (vier Lösungen)!

 /

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Image comparison software windows 10, 8.1, ...!

 /

Color and font in the Explorer views in Windows 10, 8.1, ....!

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /