NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilteroplyninger.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.062

Minianwendungen Windows 10?

 /

Ändern / Übersetzen der Sprache in der Aero Desktop Uhr, aber wie!

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Preview the PDF output file!

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /