NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilteroplyninger.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.28
16653

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Find installed programs and APPs on Windows 10!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

How to switch to the administrative mode and back?

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

How much memory does windows 10!

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /