NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilteroplyninger.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.125
16653

How do I know if I'm running Windows 8.1 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

The calculator button is no longer on the desktop!

 /

Problem with new symbols that were created after the Save Icon Layout!

 /

Icon Layout in der *.dok Datei speichern oder *.ini!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Der Cursor verschwindet unter Windows, warum?

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /