netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilteroplyninger.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.218
16653

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

How to remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /