NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip ospf add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx sap
?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten.
netsh ras show activeservers
Lytter efter RAS-servermeddelelser.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.156
16400

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Can I create a system image on Windows 10 / 11 (backup and restore)?

 /

Show hidden files and directorys and extension in Windows 10/11, can I?

 /

Start Windows Terminal as admin in Windows 11!

 /

Run dialog alternative for Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /

Change the language in MS Office, German, ... to English!

 /

Repair Boot Record on New Windows 10 and 11, not works!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Test the PC for several hours!

 /