NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip ospf add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx sap
?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten.
netsh ras show activeservers
Lytter efter RAS-servermeddelelser.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-forbindelser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.077

Formatting or Quick Formatting?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Gibt es Google-Drive-Alternativen?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /