NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip ospf add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx sap
?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten.
netsh ras show activeservers
Lytter efter RAS-servermeddelelser.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.218
16400

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

On Windows 10/11, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time!

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Start a program at the command prompt via the command line!

 /

Ability to batch rename files in lower and upper case?

 /

Can I see hidden files and directory and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /