netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQF?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.062
16400
Digital calendar day clock help people keep time orientation and be more independent! Create real and digital door notes that are easy to recognize! The category desktop decoration and fun on Software OK! Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop! Customize Prevent System Shutdown from task bar! The category 3D Tools for Windows on Software OK! Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen! See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS! The created file can not be compressed! End programs via the To-Tray menu!(0)