NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Opdaterer et pakkefilter p? listen med filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip set flags
Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping wins
Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.061

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Desktop Uhr für den Ostern Desktop-Hintergrund!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 how to modify, customize or disable?

 /

Die Gruppenrichtlinien für den Windows 10 Explorer!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /