NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Opdaterer et pakkefilter p? listen med filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip set flags
Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping wins
Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.202
15471

Run Windows 10/11 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Can I enable Dark Mode in Windows 11?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist ein Timer?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 11/10?

 /

Datenträgerprüfung beim Starten von Windows-10, danach schwarzer Bildschirm?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Help the Windows 11 does not have a full administrator!

 /

Can I also use the BUGs under Windows 11?

 /