NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Format: set flags [name=] [flag=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor du konfigurerer RIP. flag - En eller flere af følgende strengværdier kan bruges: clear: Ryd alle angivne RIP-flag. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for modgift. triggeredupdates: Aktiver RIP-udløste opdateringer. cleanupupdates: Aktiver oprydningsopdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkendelse af værtsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkendelse af standardruter. senddefaultroutes: Aktiver afsendelse af standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver undernetresume. Kommentarer: Angiv RIP-relaterede flag for en bestemt grænseflade. Flere flagværdier kan angives i en kommasepareret liste uden mellemrum. Eksempler: set flags "LAN-forbindelse" clear set flags "LAN-forbindelse" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.155
17977

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, can I?

 /

Quad-Explorer: Schnell das Arbeitsverzeichnis ausfindig machen!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Reparieren Sie fehlerhafte Sektoren der Festplatte mit Befehlen der CMD auf Windows!

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

Was kann ich in Sicher Löschen, eine oft gestellte Frage!

 /