NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Format: set flags [name=] [flag=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor du konfigurerer RIP. flag - En eller flere af følgende strengværdier kan bruges: clear: Ryd alle angivne RIP-flag. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for modgift. triggeredupdates: Aktiver RIP-udløste opdateringer. cleanupupdates: Aktiver oprydningsopdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkendelse af værtsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkendelse af standardruter. senddefaultroutes: Aktiver afsendelse af standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver undernetresume. Kommentarer: Angiv RIP-relaterede flag for en bestemt grænseflade. Flere flagværdier kan angives i en kommasepareret liste uden mellemrum. Eksempler: set flags "LAN-forbindelse" clear set flags "LAN-forbindelse" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.233
17977

Find file comparisons and identical files via the cmd.exe command line!

 /

Check the hard drive health using WMIC on Windows 11, 10, ...!

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Can I also delete locked files and folders on MS Windows 11 OS?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

After downloading error message: Not a valid Win32 application, why!

 /

Grouping in the taskbar on Windows 10!

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 / 11 desktop (symbol distances)!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

So drucken Sie den Inhalt eines Ordners in Windows 10 aus!

 /