NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Format: set flags [name=] [flag=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor du konfigurerer RIP. flag - En eller flere af følgende strengværdier kan bruges: clear: Ryd alle angivne RIP-flag. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for modgift. triggeredupdates: Aktiver RIP-udløste opdateringer. cleanupupdates: Aktiver oprydningsopdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkendelse af værtsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkendelse af standardruter. senddefaultroutes: Aktiver afsendelse af standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver undernetresume. Kommentarer: Angiv RIP-relaterede flag for en bestemt grænseflade. Flere flagværdier kan angives i en kommasepareret liste uden mellemrum. Eksempler: set flags "LAN-forbindelse" clear set flags "LAN-forbindelse" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.327
17977

What is an administrator?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Änderungsdatum einer Windows Datei verändern, unter 10, 8.1, ...!

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Sorry but I'm too stupid to start the PC stress test on new Windows 10!

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Open Windows-10 Control-Panel and Change to classic view?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /