NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ rip ğ set ğ flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Kullanım: set flags [name=] [flag=]<önceden tanımlı dizeler> Parametreler: Etiket Değer name - RIP'i yapılandırdığınız arabirimin adı. flag - Aşağıdaki dize değerlerinden biri veya birkaçı kullanılabilir: clear: Şu anda ayarlı tüm RIP bayraklarını temizler. splithorizon: Split horizon algoritması için RIP'i etkinleştirir. poisonreverse: Poison reverse algoritması için RIP'i etkinleştirir. triggeredupdates: RIP triggered update algoritmasını etkinleştirir. cleanupupdates: RIP için temizleme güncelleştirmelerini etkinleştirir. accepthostroutes: ana makine yollarının kabul edilmesini etkinleştirir. acceptdefaultroutes: Varsayılan yolların kabul edilmesini etkinleştirir. senddefaultroutes: Varsayılan yolların gönderilmesini etkinleştirir. nosubnetsummary: Alt ağ özetini devre dışı bırak. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayrakları ayarlar. Birden çok bayrak değerleri boşluk içermeyen, virgüllerle ayrılmış bir listeyle belirtilebilir. Örnek: set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" clear set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tüm 6to4 yap?land?rma durumlar?n? s?f?rlar.
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.186
18651

3D C++ C Schatten in OpenGL und DirectX!

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /

Eine Bildschirmlupe für Windows 10, 8.1 und Sieben! 

 /

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Create hard links and soft links under Windows via command prompt!

 /

Lösche alle Dateien ausser Jüngste per Befehlszeile, Script oder CMD.EXE?

 /