netsh ğ routing ğ ip ğ rip ğ set ğ flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Kullanım: set flags [name=] [flag=]<önceden tanımlı dizeler> Parametreler: Etiket Değer name - RIP'i yapılandırdığınız arabirimin adı. flag - Aşağıdaki dize değerlerinden biri veya birkaçı kullanılabilir: clear: Şu anda ayarlı tüm RIP bayraklarını temizler. splithorizon: Split horizon algoritması için RIP'i etkinleştirir. poisonreverse: Poison reverse algoritması için RIP'i etkinleştirir. triggeredupdates: RIP triggered update algoritmasını etkinleştirir. cleanupupdates: RIP için temizleme güncelleştirmelerini etkinleştirir. accepthostroutes: ana makine yollarının kabul edilmesini etkinleştirir. acceptdefaultroutes: Varsayılan yolların kabul edilmesini etkinleştirir. senddefaultroutes: Varsayılan yolların gönderilmesini etkinleştirir. nosubnetsummary: Alt ağ özetini devre dışı bırak. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayrakları ayarlar. Birden çok bayrak değerleri boşluk içermeyen, virgüllerle ayrılmış bir listeyle belirtilebilir. Örnek: set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" clear set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQBelirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.061
18651
New window keyboard shortcut with blank pages? Start drive optimization directly in IsMyHdOK! Animierte GIF-Unterstützung im Vorschaufenster der Datei Explorer! Umwandeln von Bin zu Iso Dateien auch unter x64 W11, 10, ...! Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor! Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer! Fonts printing with print and preview function! Quickly execute a ping command through CTRL! Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings! The created file can not be compressed!(0)