NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Bruk: set flags [name=] [flag=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP. flag - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes: clear: Slett alle angitte RIP-flagg. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering. triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer. cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter. senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag. Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom. Eksempler: set flags "Lokal tilkobling" clear set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.233
17345

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Google Chrome im Metro Modus starten bei Windows 8.1/8!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /