NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.155
15668

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Should I buy a used laptop or notebook or rather a new one?

 /

Run dialog alternative for Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Kann ich einen Kommentar zu den Fotos hinzufügen!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 / 11 and protected directory problem!

 /

Mehrere Zwischenablagen unter Windows nutzen!

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /