NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.14
14479

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Turn off the Windows 11 PC properly!

 /

Easy Share the directory with everyone on Windows 11!

 /

Surf and work with a guest account rather than with a standard user under Windows 11!

 /

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Can I enable Dark Mode in Windows 11?

 /

Open the current energy plan in Windows!

 /

Can I reduce over 1000 photos at the same time with this tool?

 /

Befehlszeile um leere Ordner zu löschen Windows 11, 10, ....!

 /