NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.202
14479

Unterschied unverschlüsseltes Netzwerk und verschlüsselte?

 /

Änderbare Schriftgröße und Schriftfarbe in jeder Registerkarte der cmd.exe!

 /

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten auf Windows 11, 10, ...!

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Can I encrypt certain folders / files in Windows 11?

 /

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

 /

Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Wo sind die Erweiterten Einstellungen der Firewall unter Windows!

 /

Multitouch tester for Windows 10 / 11!

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /