NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set flags - Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. set global - Nastaví globální parametry protokolu RIP. set interface - Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm

0.046

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Kann ich Windows x64 auf einem x86, bzw. x32 Computer laufen lassen?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /