netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set flags - Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. set global - Nastaví globální parametry protokolu RIP. set interface - Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm
0.124
14893

x86 und x32, was ist was?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Hybrider Ruhezustand Einstellungen in Windows 10 (ausschalten, deaktivieren)?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /