NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set flags - Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. set global - Nastaví globální parametry protokolu RIP. set interface - Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm
0.156
14893

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

What is word?

 /

Which is better shutdown, or standby mode?

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Wie kann ich TDSL von T-Online bei Vista einrichten?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Please think about the environment before printing this email, why?

 /

How to login to windows 10/11 without live id (local account)?

 /

Do i have Windows 10/11 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Create search shortcut on Windows 10/11 Desktop, can I?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /