netsh interface portproxy show v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show v6tov4 ? Použití: show v6tov4 Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW / V6TOV4

netsh interface portproxy show v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show/v6tov4.htm
0.109
23845

Favoriten KOs für ein schnelles Beenden der Prozesse

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Einfache Freigabe unter Windows-7 ohne Kennwort (Passwort)?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /