NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show v6tov4 ? Použití: show v6tov4 Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW / V6TOV4

netsh interface portproxy show v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show/v6tov4.htm
0.031

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /

What is TWAIN?

 /

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

Wie kann man mehrere nicht aufeinander folgende Zeilen von Text in MS-Word markieren?

 /