NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add profile - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

NETSH / LAN / ADD

netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add.htm
0.155

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Why do some file/directory sizes have underline? I would like to turn off!

 /

Autostart-Programme und Anwendungen in Windows 10 finden?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Start with a favorite, excluding to register *.qdr?

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /