NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add profile - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

NETSH / LAN / ADD

netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add.htm
0.078

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /