netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.202
17670

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

QuickTextPaste funktioniert in Microsoft Remote / Desktop und App Fenstern!

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Can I customize Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Warum fährt Windows 7 automatisch in den Standbymodus, kann man es deaktivieren oder ausschalten

 /

Uninstall the Mouse Speed keeper on Windows 10, 8.1, 7!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Festplatte?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /