NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.234
17670

Help the desktop icons are gone on Windows 10!

 /

Mark / Select image files in the File Explorer view!

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

How can I query whether my x86 application is currently running on x64?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Unter Windows den Ressourcenverbrauch einsehen!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /