NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.124
17670

Zeige Bildvorschau, oder zeige Vorschau und Browser!

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

What is Windows NT?

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

What is a print preview?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Kann ich die 4 X Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /

The analog desktop clock no longer starts with Windows 10?

 /