NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.156
17670

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Facebook smileys, what kind of smileys can you use in facebook.de chat?

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 11 / 10!

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work!

 /

What is a paper size?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Check if an app is running as an administrator on Windows 10/11?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /