NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.171

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Wie kann ich das Windows-7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows starten lassen!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /