NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm

0.061

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /