netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Bruk: delete interface [name=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil fjerne bruken av NAT (Network Address Translation) fra. Merknader: Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. Eksempler: delete interface "Lokal tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - kommando Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnittWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.14
17707

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Can I start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf deutsch umstellen, Windows 7/8.1/10?

 /