NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show acl - Viser ACL-informasjon. show address - Løser en deltaker i gjeldende node og viser dens adresse.

NETSH / P2P / GROUP / SHOW

netsh p2p group show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete filter
Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Viser informasjon om ruter-oppdagelse.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh firewall add allowedprogram
Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/show.htm
0.14
12122

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Automatically expand directory structure in Windows 11 Explorer?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Hide Amazon orders ... this is how it works in 2020!

 /

Den PC über mehrere Stunden einem Belastungstest unterziehen!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

What is a screen frequency?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Standard-Drucker Einstellungen bei Windows 11, 10 ändern, wie kann man das?

 /

Keyboard settings Windows 10/11!

 /