NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show acl - Viser ACL-informasjon. show address - Løser en deltaker i gjeldende node og viser dens adresse.

NETSH / P2P / GROUP / SHOW

netsh p2p group show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete filter
Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Viser informasjon om ruter-oppdagelse.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh firewall add allowedprogram
Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat show
Viser informasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/show.htm
0.061

The Don't Sleep Video!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /