NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. group - Endrer til konteksten "netsh p2p group". help - Viser en liste over kommandoer. idmgr - Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". pnrp - Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp". Følgende underkontekster er tilgjengelige: group idmgr pnrp Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.218
12342

What is a file extension, file suffix?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Wie behebe ich fehlerhafte Desktopsymbole in Windows 10?

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

NewFileTime Video!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Was ist GDI Plus?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /