NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.078

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Was ist Time Machine?

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /