NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.171
11153

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

What is a quantum theory!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /

3D desktop clock in the foreground and background under MS Windows OS?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /