netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.171
11153

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Schneller visueller Überblick über alle installierten Schriften!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Wo finde ich Systemeigenschaften in Windows-7?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /