NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.171
16843

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs-Datum, funktioniert nicht?

 /

Can I create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Windows 10 / 11 installation depends: Do you relax back?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 11, 10, 7!

 /

DPI setting option for windows on Windows 11!

 /

Ist bei Win-7 ein dauerhaftes Entfernen der Programme aus der Schnellstartleiste möglich?

 /

Open mouse wheel settings in Windows 11!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings on Windows OS!

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /