netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.265
16843

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Ohne Unterordner in der Datei Explorer Suche suchen Windows 10!

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Windows Server 2012/2016 Strato neu starten?

 /

Animated GIF support in the preview window!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Change the Windows directory icons RGB color!

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /