NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.156
16843

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

What is a DLL file?

 /

How to find the Wallpapers folder in Windows 10 and 11?

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen!

 /

Turn off and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

 /