NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.249
16843

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Full versions and volume licenses difference?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

My-Documents Windows 10, customize the path, can I?

 /

Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 10, ...?

 /

Fenster friert ein, das Programm stürzt ab, warum?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /