NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.078

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

What does restore the clipboard?

 /

Wie kann man bei Windows-8 / 8.1 Programme deinstallieren?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /