NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.061

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Was bedeutet System Maus-Zeiger verstecken?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Writing program for Windows 10, for free!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /