NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí filtry paketů. show global - Zobrazí globální konfiguraci IPX. show interface - Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. show route - Zobrazí směrovací tabulku IPX. show service - Zobrazí tabulku služeb IPX. show staticroute - Zobrazí statické trasy. show staticservice - Zobrazí statické služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW

netsh routing ipx show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show.htm

0.061

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Wie kann ich den MS-Explorer deinstalieren?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Decode, Encode, Entkomprimieren, Komprimieren?

 /

Windows 10 Verzögerung beim Tippen?

 /

In Windows-10 den Bildschirmschoner ändern, aktivieren, oder deaktivieren, aber wie?

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /