netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Použití: add dns [interface=]<řetězec> [address=] [[index=]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, do kterého jsou přidány servery DNS; address - adresa IPv6 přidávaného serveru DNS; index - určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IPv6 serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na danou pozici a ostatní servery jsou posunuty dolů. Příklady: add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adresWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.296
15675

Download Microsoft Internet Explorer 9!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Can I filter certain file types in the folder contents printing?

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

Wie kann ich in Windows Texte aus Fenstern abfragen, Zwischenablage!

 /