NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Použití: add dns [interface=]<řetězec> [address=] [[index=]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, do kterého jsou přidány servery DNS; address - adresa IPv6 přidávaného serveru DNS; index - určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IPv6 serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na danou pozici a ostatní servery jsou posunuty dolů. Příklady: add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.14
15675

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

 /

Was ist ein Gast-Account?

 /

New shortcut excluding "shortcut" in the name under Windows!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10/11 PC, why?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Papierkorb auf der Desktop-Taskleiste in Windows 8.1 / 10 als Drag und Drop Funktion!

 /

Easier access to the protected folder under Windows 10/11 to delete duplicates!

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10/11?

 /