NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Použití: add dns [interface=]<řetězec> [address=] [[index=]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, do kterého jsou přidány servery DNS; address - adresa IPv6 přidávaného serveru DNS; index - určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IPv6 serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na danou pozici a ostatní servery jsou posunuty dolů. Příklady: add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.187
15675

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Die Schrift in der Color Konsole auf Windows 11, 10, ... ändern?

 /

Get old programs running under Windows 11!

 /

What means Windows Ten?

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte, hab ich so was?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Windows 10 / 11 alle APPs  entfernen / deinstallieren!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Activate and unblock blocked people and applications on Facebook.com?

 /

Can I continue to use my IE favorites on Windows 11?

 /

When time-out select between hibernation and standby for your Windows OS!

 /

What is a ten finger touch screen?

 /