NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru DNS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru DNS. Příklady: delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete dns "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.217
16655

Can I open Registry Editor on Windows?

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Suche einen USB Floppy Emulator unter Windows 10?

 /

Uhr Sekundenzeiger am Windows 10, 8.1, 7 Desktop!

 /

Modify Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

MS Visual Studio Registerkarten deaktivieren / aktivieren!

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Can I customize PDF output page size?

 /