NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru DNS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru DNS. Příklady: delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete dns "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.296
16655

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

What are wildcards?

 /

Change the file attributes, hidden, protected via command line in Windows!

 /

Disable and customize APPs Windows 10 notifications!

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do?

 /

Block audio devices under Windows 11 for applications!

 /

Numeric keypad to control the mouse under Windows 11!

 /

What is a timer?

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows 10/11?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /