NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru DNS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru DNS. Příklady: delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete dns "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.139

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /