NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru DNS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru DNS. Příklady: delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete dns "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.078

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Was bedeutet Daten verifizieren?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Geheime versteckte Befehle für Windows-10!

 /

Bluetooth-fähiges Gerät mit Windows-10 verbinden, wie kann man das?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /