NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Kullanım: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametreler: Etiket Değer name - DNS sunucularının silindiği arabirimin adı. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Sildiğiniz DNS sunucusunun belirli IP adresi ALL: DNS sunucuları için yapılandırılmış tüm IP adreslerini siler. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için statik olarak yapılandırılmış tüm DNS sunucusu IP adreslerini siler. Örnekler: delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show persistentroutes
Kal?c? statik yollar? gösterir.
netsh ras appletalk
`netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh firewall show allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete range
Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.125

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Activate, Modify the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

How can I customize the admin,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /