NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Kullanım: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametreler: Etiket Değer name - DNS sunucularının silindiği arabirimin adı. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Sildiğiniz DNS sunucusunun belirli IP adresi ALL: DNS sunucuları için yapılandırılmış tüm IP adreslerini siler. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için statik olarak yapılandırılmış tüm DNS sunucusu IP adreslerini siler. Örnekler: delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show persistentroutes
Kal?c? statik yollar? gösterir.
netsh ras appletalk
`netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh firewall show allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete range
Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.078

How to disable all Colors Highlighting of files and folders?

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

What is it Printer queue?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Save icon layout and restore it.

 /