NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Kullanım: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametreler: Etiket Değer name - DNS sunucularının silindiği arabirimin adı. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Sildiğiniz DNS sunucusunun belirli IP adresi ALL: DNS sunucuları için yapılandırılmış tüm IP adreslerini siler. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için statik olarak yapılandırılmış tüm DNS sunucusu IP adreslerini siler. Örnekler: delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 delete dns "Yerel Ağ Bağlantısı" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show persistentroutes
Kal?c? statik yollar? gösterir.
netsh ras appletalk
`netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh firewall show allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete range
Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.062

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Wie lange dauert es, bis Windows 10 installiert ist (Download)?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Herunterfahren, Hochfahren?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Formatierung und Partitionierung der Festplatte ohne Windows?

 /