NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.
netsh lan export
LAN profillerini XML dosyalar?na kaydeder.
netsh routing ipx sap show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh routing ip
`netsh routing ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.311
15629

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 excluding additional software!

 /

Wiederherstellen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Gesperrte / Geschützte Dateien und Ordner unter Windows entsperren und löschen!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Can I open / run in Windows-8/10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /