NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.
netsh lan export
LAN profillerini XML dosyalar?na kaydeder.
netsh routing ipx sap show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh routing ip
`netsh routing ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.156
15629

Windows 10/11: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Den PC über mehrere Stunden einem Belastungstest unterziehen!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 11 und 10 finden?

 /

Find out with PowerShell what is preventing shutdown and standby!

 /

What is disk management?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup folder!

 /

Kann man klassisches MS Paint unter Windows 11 verwenden?

 /

Scanned Documents Location In Windows 10/11!

 /