netsh interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh interface ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipv6 - `netsh interface ipv6' içeriğinde yapılan değişiklikler. portproxy - `netsh interface portproxy' içeriğinde yapılan değişiklikler. reset - Bilgileri sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: ip ipv6 portproxy Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
`netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx show interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.14
14890

What is compiling (compiler)?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Wie kann ich die Windows 7 Kennwort-Rücksetz-Diskette einsetzen?

 /

Wie kann Dateiausführungsverhinderung (DEP) in Windows-XP einstellen, bzw. deaktivieren?

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Windows Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365, can I!

 /

Kann ich mein Windows Vista auf Windows 7 upgraden?

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /