netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh interface ip". ipv6 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". portproxy - Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". reset - Tilbakestiller informasjon. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipv6 portproxy Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.077
14355
Help can't customize the theme on Windows 11, why? How do I install / uninstall fonts on Windows 11? Activate classic start menu on Windows 11 out of 10? Can I also use the file-time software commercially? Die abgerundeten Fenster-Ecken werden bei Windows 11 nicht angezeigt! Was ist Windows Vista-Aero? Wo ist das Windows-Subsystem für Linux unter Windows 11? After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work! Where can I find the Windows 11 version and build number? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden?(0)