NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh interface ip". ipv6 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". portproxy - Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". reset - Tilbakestiller informasjon. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipv6 portproxy Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Endrer til konteksten "netsh p2p".
netsh routing ipx show interface
Viser IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Legger til en prefikspolicyoppf?ring.
netsh routing ip rip show ifstats
Viser statistikk for RIP per grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.14
14355

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Bibliothek-Symbol ändern und weitere Ordner hinzufügen unter Windows 11!

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

What is Uninstall?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /