NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show gateway ? Bruk: show gateway Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show gateway show gateway 2 show gateway net*

NETSH / DIAG / SHOW / GATEWAY

netsh diag show gateway - Windows 2000/XP - kommando Viser standard gatewayservere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
netsh interface ip reset
Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/gateway.htm
0.14

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Was sind Variablen?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 customize Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /