NETSH - Windows XP/2000

netsh diag show gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show gateway ? Bruk: show gateway Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show gateway show gateway 2 show gateway net*

NETSH / DIAG / SHOW / GATEWAY

netsh diag show gateway - Windows 2000/XP - kommando Viser standard gatewayservere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
netsh interface ip reset
Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser standard gatewayservere for hvert kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/gateway.htm
0.156
15667

Startup Folder and all User Startup Folder for Windows 11!

 /

What is an illustration?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

GetWindowText Error message?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10/11 Hintergrundbilder!

 /

Download vom Microsoft Edge!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /