netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show adapter - Viser alle kortene. show all - Viser alle kategorier. show client - Viser alle nettverksklienter. show computer - Viser informasjon om datamaskinen. show dhcp - Viser DHCP-servere for hvert kort. show dns - Viser DNS-servere for hvert kort. show gateway - Viser standard gatewayservere for hvert kort. show ieproxy - Viser navn og portnummer for Internet Explorer-serveren. show ip - Viser IP-adresse for hvert kort. show mail - Viser navn og portnummer for e-postserveren. show modem - Viser alle modemer. show news - Viser navn og portnummer for nyhetsserveren. show os - Viser informasjon om operativsystemet. show test - Viser alle kategorier og utfører alle tester. show version - Viser Windows- og WMI-versjonen. show wins - Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort.

NETSH / DIAG / SHOW


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Angir konfigurasjonsparametere.
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.077
20726
Was wird es noch an Freeware geben was ist in Planung! Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue! What does the smart screen do under Windows, what for, why? Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren? Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen! Would you please put file dates in your file descriptions? The Mouse Pointer settings on Windows 11, 10, ...! How can i change the colour of the header bar of the active window? How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer? What do you need a temporary file for?(0)