netsh diag show - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show adapter - Viser alle kortene. show all - Viser alle kategorier. show client - Viser alle nettverksklienter. show computer - Viser informasjon om datamaskinen. show dhcp - Viser DHCP-servere for hvert kort. show dns - Viser DNS-servere for hvert kort. show gateway - Viser standard gatewayservere for hvert kort. show ieproxy - Viser navn og portnummer for Internet Explorer-serveren. show ip - Viser IP-adresse for hvert kort. show mail - Viser navn og portnummer for e-postserveren. show modem - Viser alle modemer. show news - Viser navn og portnummer for nyhetsserveren. show os - Viser informasjon om operativsystemet. show test - Viser alle kategorier og utfører alle tester. show version - Viser Windows- og WMI-versjonen. show wins - Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Angir konfigurasjonsparametere.
netsh diag
Endrer til konteksten "netsh diag".
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
netsh ras appletalk
Endrer til konteksten "netsh ras appletalk".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.233
20726

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Die Virtualisierung ist auf einmal weg unter Windows 10 / Server 2016!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /