NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show adapter - Viser alle kortene. show all - Viser alle kategorier. show client - Viser alle nettverksklienter. show computer - Viser informasjon om datamaskinen. show dhcp - Viser DHCP-servere for hvert kort. show dns - Viser DNS-servere for hvert kort. show gateway - Viser standard gatewayservere for hvert kort. show ieproxy - Viser navn og portnummer for Internet Explorer-serveren. show ip - Viser IP-adresse for hvert kort. show mail - Viser navn og portnummer for e-postserveren. show modem - Viser alle modemer. show news - Viser navn og portnummer for nyhetsserveren. show os - Viser informasjon om operativsystemet. show test - Viser alle kategorier og utfører alle tester. show version - Viser Windows- og WMI-versjonen. show wins - Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Angir konfigurasjonsparametere.
netsh diag
Endrer til konteksten "netsh diag".
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
netsh ras appletalk
Endrer til konteksten "netsh ras appletalk".
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show.htm

0.061

Auto create system restore points in Windows 8 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

I missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /