NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Bruk: show ip Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adresse for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip rip delete neighbor
Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt
netsh p2p pnrp diagnostics
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics".
netsh diag ping ieproxy
Pinge Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp show grouptable
Viser vertsgruppetabell for IGMP
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm
0.046

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What is a phobia?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Mausrad Befehle unter Windows weiterleiten auch wenn nicht im Vordergrund!   

 /