netsh routing dump - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / DUMP

netsh routing dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser oppstartsprogramkonfigurasjon/-status for sky.
netsh diag connect mail
Koble til e-postserveren.
netsh routing ip igmp delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface ipv6 show address
Viser IPv6-addresser.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.14
13185

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

 Kann ich Short Note unter Windows 10, 8.1 oder 7 deinstallieren?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /