netsh routing dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / DUMP


Quick - Link:
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser oppstartsprogramkonfigurasjon/-status for sky.
netsh diag connect mail
Koble til e-postserveren.
netsh interface ipv6 show address
Viser IPv6-addresser.
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i rutetabellen
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.078
13185
Open mouse wheel settings in Windows 11! Hello, how does it work Auto Words in MS Office Word? Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware? What is the file time, or the directory time? How do I know if HD is bad then? Is it certain number! Can I save the desktop icons layout on Windows 10/11 (position)? Windows 11, incompatible CPUs and possible effects from 2024? Weather on Windows 11 taskbar? Wo ist das Windows-Subsystem fr Linux unter Windows 11? Wo sind die besten Registry Hacks fr Windows 11?(0)